Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012: Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam (1980 -2012)

Title

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012: Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam (1980 -2012)

DescriptionNews

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, tại Hà Nội, Viện Dân tộc học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học 2012 với chủ đề Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam (1980-2012): Vấn đề chung và những nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ  Việt -Mường, Tày - Thái - Ka đai.

ContentNews

Mục đích của Hội nghị năm nay là kết nối các đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu về tộc người trong cả nước; kết hợp nghiên cứu với giảng dạy, nghiên cứu với công tác dân tộc và phát triển ở các tộc người; xây dựng nền tảng nghiên cứu cơ bản cho ngành dân tộc học. Nội dung các báo cáo được chia theo chủ đề của 3 tiểu ban.

Tiểu ban 1: Những vấn đề chung (lý thuyết,quan điểm nghiên cứu về tộc người; tổng kết nghiên cứu về tộc người từ 1980 đến nay)

Tiểu ban 2: Nghiên cứu về các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường

Tiểu ban 3: Nghiên cứu về các tộc người thuộc ngôn ngữ Tày - Thái và Ka đai

Nhìn chung các báo cáo trình bày và vấn đề thảo luận năm nay đều tập trung vào chủ đề xuyên suốt của Hội nghị. Chủ đề Hội nghị năm 2012 được tiếp nối trong 3 năm 2013, 2014 và 2015 trong chương trình Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam của Viện Dân tộc học.

CreatedDate

12/25/2012

ImageNews

ShowImage

Yes

ShowDescription

Yes

SourceNews

 

AuthorNews

PV

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

724

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/7/2024 7:23 PM by System Account