Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và xây dựng phương hướng công tác năm 2013 của Viện Dân tộc học

Title

Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và xây dựng phương hướng công tác năm 2013 của Viện Dân tộc học

DescriptionNews

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và xây dựng phương hướng công tác năm 2013. Tham dự Hội nghị có đại diện các ban chức năng và đoàn thể của Viện Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức của Viện Dân tộc học.

ContentNews

Năm 2012 được coi là năm bản lề trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Viện Dân tộc học trong nhiệm kỳ Viện trưởng 2011 – 2016. Trong năm bản lề này, Viện vừa tiếp tục hoàn thành chương trình nghiên cứu cấp bộ của năm 2011-2012, vừa tiến hành xây dựng và triển khai toàn diện kế hoạch công tác mới, với trọng tâm là sắp xếp lại một số phòng/ trung tâm nghiên cứu để đáp ứng tình hình, nhiệm vụ mới và phù hợp với sự phát triển của Dân tộc học/ Nhân học hiện nay; xây dựng kế hoạch nghiên cứu chủ yếu trong nhiệm kỳ Viện trưởng 2011 – 2016; kết hợp chặt chẽ hơn giữa các phòng/ trung tâm nghiên cứu và giữa các phòng/ trung tâm này với các phòng chức năng, nghiệp vụ của Viện; mở rộng đối ngoại để nâng cao nghiên cứu và đào tạo; thúc đẩy trao đổi học thuật; đổi mới lề lối làm việc, nhất là trong công tác hành chính, tài chính và quản lý khoa học trên cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan... Công tác của Viện trong năm 2012 được thực hiện tốt là nhờ có tinh thần đoàn kết, tính năng động, chủ động, sự phối kết hợp chặt chẽ trong công tác của tất cả cán bộ, viên chức, trong đó đóng vai trò quan trọng nhất là tập thể lãnh đạo Viện, Chi ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên và đội ngũ cán bộ cốt cán của Viện.

Năm 2013, Viện Dân tộc học sẽ tập trung đổi mới hơn nữa các mặt công tác để đáp ứng các nhiệm vụ chính trị đặt ra, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu khoa học. Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức Viện Dân tộc học quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2013, lập thành tích chào mừng ngày kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 45 năm thành lập Viện Dân tộc học và có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn cho sự phát triển của ngành Dân tộc học Việt Nam và sự phát triển, phồn thịnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập.

CreatedDate

1/7/2013

ImageNews

ShowImage

Yes

ShowDescription

Yes

SourceNews

 

AuthorNews

PV

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

641

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/8/2024 10:19 AM by System Account