Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Nghiệm thu đề tài cấp bộ: Một số vấn đề cơ bản về Dân tộc - Tôn giáo trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam

Title

Nghiệm thu đề tài cấp bộ: Một số vấn đề cơ bản về  Dân tộc - Tôn giáo trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam

DescriptionNews

Ngày 5 tháng 1 năm 2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ “Một số vấn đề cơ bản về dân tộc tộc- tôn giáo trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam” do TS. Lý Hành Sơn làm chủ nhiệm. Đây là đề tài thuộc Chương trình cấp bộ 2011-2012 “Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam từ góc nhìn Dân tộc học” do Viện Dân tộc chủ trì.

ContentNews

Mục tiêu chính của đề tài là phân tích, đánh giá một số vấn đề cơ bản về dân tộc – tôn giáo ở các tỉnh biên giới Việt Nam từ năm 2006 đến nay và những tác động của các vấn đề này đến phát triển bền vững vùng biên giới.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị và giải pháp, đề tài gồm các chương sau:

Chương 1: Một số vấn đề chung.

Chương 2: Quan hệ dân tộc ở các tộc người.

Chương 3: Động thái tôn giáo tín ngưỡng ở các tộc người.

Chương 4: Di dân các tỉnh biên giới.

Đây là một đề tài được thực hiên công phu, nghiêm túc với nhiều tư liệu phong phú. Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, phản ảnh được những vấn đề cơ bản về dân tộc – tôn giáo trong phát triển bền vững, đóng góp thiết thực cho việc dự báo các động thái tôn giáo tín ngưỡng và quá trình tộc người ở vùng biên giới nước ta. Hội đồng cấp Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã nhất trí nghiệm thu đề tài đạt loại khá với số điểm trung bình 85,1.

CreatedDate

1/9/2013

ImageNews

ShowImage

Yes

ShowDescription

Yes

SourceNews

 

AuthorNews

PV

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

694

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/11/2024 5:08 AM by System Account