Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Nghiệm thu đề tài cấp bộ: Một số vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam

Title

Nghiệm thu đề tài cấp bộ: Một số vấn đề cơ bản  về hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới  Việt Nam

DescriptionNews

Ngày 5 tháng 1 năm 2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ “Một số vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam” do TS. Đặng Thị Hoa làm chủ nhiệm. Đây là đề tài thuộc Chương trình cấp bộ 2011-2012 “Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam từ góc nhìn Dân tộc học” do Viện Dân tộc chủ trì.

ContentNews

Mục tiêu chính của đề tài là đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố tác động tới hoạt động của hệ thống chính trị và đôi ngũ cán bộ cơ sở, từ đó đưa ra những dự báo về những vấn đề đặt ra đối với hệ thống chính trị và công tác cán bộ cơ sở ở các tỉnh biên giới.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị và giải pháp, đề tài gồm các chương sau:

Chương 1: Tổng quan các quan điểm, xu hướng nghiên cứu và địa bàn nghiên cứu.

Chương 2: Thực trạng của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở ở các tỉnh biên giới.

Chương 3: Quan điểm, giải pháp nhằm củng cố, hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới.

Đây là một đề tài được thực hiên công phu, nghiêm túc với nhiều tư liệu phong phú. Đề tài góp phần nghiên cứu, đánh giá thực trạng để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn và đề xuất những giải pháp cho việc hoạch định chính sách xây dựng, củng cố và tăng cường hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Hội đồng cấp Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã nhất trí nghiệm thu đề tài đạt loại khá với số điểm trung bình 86,2.

CreatedDate

1/9/2013

ImageNews

ShowImage

Yes

ShowDescription

Yes

SourceNews

 

AuthorNews

PV

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

671

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/7/2024 7:32 PM by System Account