Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Nghiệm thu đề tài cấp bộ: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các tỉnh biên giới Việt Nam

Title

Nghiệm thu đề tài cấp bộ: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các tỉnh biên giới Việt Nam

DescriptionNews

Ngày 8 tháng 1 năm 2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ “Một số vấn đề cơ bản về kinh tễ xã hội ở các tỉnh biên giới Việt Nam” do PGS.TS. Bùi Xuân Đính và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh  làm chủ nhiệm. Đây là đề tài thuộc Chương trình cấp bộ 2011-2012 “Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam từ góc nhìn Dân tộc học” do Viện Dân tộc chủ trì.

ContentNews

Mục tiêu chính của đề tài là nêu lên thực trạng một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội của các vùng biên giới nước ta trong mối quan hệ với các nước láng giềng, tạo cơ sở khoa học cho việc đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để các tộc người vùng biên giới phát triển bền vững và hội nhập quốc tế thành công.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, báo cáo đề tài gồm các chương sau:

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế các vùng biên giới Việt Nam hiện nay.

Chương 2: Những vấn đề về đói nghèo, chênh lệch phát triển và ảnh hưởng của các yếu tố xã hội của tộc người với phát triển các vùng biên giới.

Chương 3: Vấn đề tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự ở các tỉnh biên giới.

Chương 4: Những vấn đề về cơ hội, thách thức và các khuyến nghị cho sự phát triển về kinh tế - xã hội vùng biên giới.

Đây là một đề tài được thực hiên công phu, nghiêm túc với nhiều tư liệu phong phú. Đề tài góp phần nghiên cứu, đánh giá thực trạng để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc đề ra các chính sách, giải pháp giúp cho vùng biên giới phát triển bền vững và có tiềm lực để hội nhập quốc tế. Hội đồng cấp Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã nhất trí nghiệm thu đề tài đạt loại khá với số điểm trung bình 83,5.

 

CreatedDate

1/11/2013

ImageNews

ShowImage

Yes

ShowDescription

Yes

SourceNews

 

AuthorNews

PV

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

705

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/11/2024 10:38 AM by System Account