Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa Chăm

Title

Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa Chăm

DescriptionNews

“Tác động của các yếu tố xã hội, văn hóa đến tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ Chăm trong giai đoạn mang thai và cho con bú”

ContentNews

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Khoa Dân tộc học thuộc Học viện Khoa học Xã hội (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa cấp Học viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đề tài: “Tác động của các yếu tố xã hội, văn hóa đến tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ Chăm trong giai đoạn mang thai và cho con bú (Nghiên cứu ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)” do PGS. TS. Vương Xuân Tình và TS. Phạm Đăng Hiến hướng dẫn.

Tham dự lễ bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận án, tập thể hướng dẫn của NCS, đại diện lãnh đạo cùng các cán bộ của Viện Dân tộc học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, cùng đông đảo bạn bè và người thân của NCS.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục. Nội dung chính của Luận án được bố cục thành 5 chương: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; Chương 2. Khái quát về người Chăm và các điểm nghiên cứu; Chương 3. Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ Chăm trong thời kỳ mang thai và cho con bú; Chương 4. Tác động của yếu tố xã hội đến tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ Chăm trong thời kỳ mang thai và cho con bú; Chương 5. Tác động của yếu tố văn hóa đến tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ Chăm trong thời kỳ mang thai và cho con bú.

Luận án của NCS có những đóng góp chính như sau:

- Thứ nhất: Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên có hệ thống, chuyên sâu về tác động của các yếu tố xã hội và văn hóa đến tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ Chăm trong thời kỳ mang thai và cho con bú từ góc độ Nhân học dinh dưỡng.

- Thứ hai: Luận án đã cung cấp thêm những tư liệu về văn hóa của nhóm Chăm Islam trong vấn đề dinh dưỡng của bà mẹ khi mang thai, cho con bú; đồng thời chỉ ra một số nét tương đồng và khác biệt trong lĩnh vực này ở các nhóm Chăm theo tôn giáo khác và ở một số tộc người khác.

- Thứ ba: Luận án cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống có ảnh hướng tích cực đến dinh dưỡng của phụ nữ Chăm khi mang thai, cho con bú; đặc biệt các chính sách về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đối với người Chăm.

Hội đồng đánh giá cao sự đóng góp của luận án, đồng thời đề nghị Học viện Khoa học Xã hội cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh, kết quả bỏ phiếu của Hội đồng chấm luận án là 7/7 phiếu tán thành, trong đó 6/7 phiếu xuất sắc.

20120620_162605

NCS Nguyễn Thị Minh Nguyệt và tập thể Hướng dẫn, Hội đồng chấm luận án

CreatedDate

9/24/2012

ImageNews

 

ShowImage

No

ShowDescription

No

SourceNews

 

AuthorNews

 

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

710

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/7/2024 11:43 PM by System Account