Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Nghiệm thu đề tài cấp bộ: Những biện pháp chủ yếu bảo tồn và phát triển y học cổ truyền của một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc

Title

Nghiệm thu đề tài cấp bộ: Những biện pháp chủ yếu bảo tồn và phát triển y học cổ truyền của  một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc

DescriptionNews

Ngày 24 tháng 1 năm 2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ “Những biện  pháp chủ yếu bảo tồn và phát triển y học cổ truyền của một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc” do Ths. Nguyễn Bảo Đồng làm chủ nhiệm và Viện Dân tộc học là cơ quan chủ trì.

ContentNews

Mục tiêu chính của đề tài là: tìm hiểu thực trạng nhận thức, thực hành về y học cổ truyền của người Thái, Mường và Dao thuộc các tỉnh Điện Biên, Hoà Bình và Lào Cai; xác định vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh, đời sống kinh tế và văn hoá của các tộc người này; đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị y học cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở miền núi trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị và giải pháp, báo cáo đề tài gồm các chương sau:

Chương I: Mở đầu

Chương II: Y học cổ truyền của người Thái, Dao, Mường trong phòng và chữa bệnh

Chương III: Những biện pháp bảo tồn và phát triển giá trị y học cổ truyền

 

Hội đồng cấp Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã nhất trí nghiệm thu đề tài đạt loại khá với số điểm trung bình 77,5.

CreatedDate

1/28/2013

ImageNews

 

ShowImage

No

ShowDescription

Yes

SourceNews

 

AuthorNews

 

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

703

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/7/2024 4:22 PM by System Account