Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Nghiệm thu đề tài cấp bộ: " Một số vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc trong phát triển bền vững ở các tỉnh biên giới Việt Nam

Title

Nghiệm thu đề tài cấp bộ: " Một số vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc trong phát triển bền vững ở các tỉnh biên giới Việt Nam

DescriptionNews

Ngày 5 tháng 2 năm 2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc trong phát triển bền vững ở các tỉnh biên giới Việt Nam” do TS. Trần Văn Hà làm chủ nhiệm. Đây là đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ 2011-2012 “Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam từ góc nhìn Dân tộc học” do Viện Dân tộc chủ trì.

ContentNews

Mục tiêu của đề tài là (1) Đánh giá thực trạng chính sách dân tộc ở vựng biên giới nước ta từ năm 2006 đến năm 2010, gồm những kết quả đạt được, chưa đạt được và chỉ ra những nguyên nhân chính; (2) Làm rõ một số vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh mới ở vùng biên giới (tập trung xem xét các nhân tố ảnh hưởng và những vấn đề đang đặt ra); (3) Đề xuất quan điểm và kiến nghị cho xây dựng giải pháp, góp phần giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa các dân tộc thiểu số và đa số; mối quan hệ hài hòa giữa chính trị- xã hội - văn hóa - môi trường- an ninh quốc phòng nhằm phát triển bền vững vùng biên giới.

 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Báo cáo tổng hợp của đề tài gồm các chương sau:

Chương 1: Nhận thức về những nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc từ thực tiễn 5 năm (2006-2011) và điều kiện địa lý tự nhiên, dân cư, dân số vùng biên giới.

Chương 2: Chính sách dân tộc và công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở các tỉnh biên giới.

Chương 3: Chính sách dân tộc với sự nghiệp phát triển giáo dục ở các tỉnh biên giới.

Chương 4: Những chính sách liên quan đến môi trường trong phát triển bền vững ở các tỉnh biên giới.

Chương 5: Tác động của chính sách phát triển biên cương của các quốc gia láng giềng đến thực hiện chính sách dân tộc ở các tỉnh biên giới.

 

Đây là một đề tài được thực hiên công phu, nghiêm túc với nhiều tư liệu phong phú. Đề tài góp phần nghiên cứu, đánh giá thực trạng để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc đề ra các chính sách, giải pháp giúp cho vùng biên giới phát triển bền vững và có tiềm lực để hội nhập quốc tế. Hội đồng cấp Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã nhất trí nghiệm thu đề tài đạt loại khá với số điểm trung bình 83,1.

CreatedDate

2/8/2013

ImageNews

 

ShowImage

No

ShowDescription

Yes

SourceNews

 

AuthorNews

Nùng A Thảo

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

733

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 5/17/2024 5:49 PM by System Account