Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Lễ phát động thi đua năm 2013 của Viện Dân tộc học

Title

Lễ phát động thi đua năm 2013 của Viện Dân tộc học

DescriptionNews

Ngày 4 tháng 4 năm 2013, Viện Dân tộc học đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giấy khen cho những cá nhân và tập thể đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và tập thể lao động tiến tiến, tập thể lao động xuất sắc của năm 2012. Đồng thời cũng tổ chức lễ phát động thi đua năm 2013. Năm nay, phong trào thi đua của Viện Dân tộc học có 3 điểm mới so với những năm trước, đó là:

ContentNews

- Tập trung hướng nghiên cứu về tộc người từ năm 1980 đến nay. Xác định những vấn đề mới được đặt ra với tộc người trong bối cảnh CNH - HĐH đất nước.

- Đầy là lần đầu tiên Viện thực hiện triển khai việc nghiên cứu cơ bản về dân tộc của mỗi 1 cán bộ nghiên cứu và cũng là lần đầu thực hiện đề án nâng cao năng lực cho cán bộ trẻ.

- Đây cũng là năm Viện phải thực hiện nhiều công việc nặng nề với nhiều đề tài cấp Viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước, chương trình hợp tác như Nafoted... Bên cạnh đó là những công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Dân tộc học và tái bản công trình sách “Các dân tộc ít người ở Việt Nam”...

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2013, năm nay Viện có 4 đồng chí đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 1 đồng chí đăng ký chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; 3 tập thể đăng ký lao động xuất sắc; 42 người đăng ký lao động tiên tiến; Viện Dân tộc học đăng ký danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

CreatedDate

4/8/2013

ImageNews

ShowImage

Yes

ShowDescription

Yes

SourceNews

 

AuthorNews

Phạm Thị Thu Hà

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

776

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/7/2024 1:04 PM by System Account