Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Hội thảo quốc tế: Sự chuyển đổi của Chợ trong xã hội Việt Nam đương đại theo hướng tiếp cận Nhân học

Title

Hội thảo quốc tế: Sự chuyển đổi của Chợ trong xã hội Việt Nam đương đại theo hướng tiếp cận Nhân học

DescriptionNews

Ngày 12 tháng 4 năm 2013, tại Hà Nội, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nhân học Xã hội Max Planck (Đức) tổ chức Hội thảo Quốc tế:  “Sự chuyển đổi của chợ trong xã hội Việt Nam đương đại theo hướng tiếp cận Nhân học”.

ContentNews

     Tham dự Hội thảo ngoài cán bộ của hai Viện, đại diện một số Ban chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam,  còn có các nhà khoa học, các nhà quản lí đến từ nhiều cơ quan như: Bảo tàng Dân tộc học; Bộ môn Nhân học, trường Đại học KHXH&NV Hà Nội; Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội; Bộ Xây dựng; Tổ chức Nhịp cầu sức khỏe Canada (Health Bridge); và phóng viên đến từ một số cơ quan báo chí tại Hà Nội.

    Hội thảo đã nghe 9 bài tham luận do các học giả trong và ngoài nước trình bày. Trọng tâm của những tham luận này là tập trung tìm hiểu quá trình chuyển đổi của một số chợ ở Việt Nam, từ phương thức kinh doanh đến cơ cấu tổ chức, từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị. Trong suốt một ngày làm việc, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về những bài học kinh nghiệm, những thách thức và cơ hội đặt ra từ quá trình chuyển đổi của chợ đối với việc phát triển kinh tế bền vững và bảo lưu văn hóa truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa ở Việt Nam.

CreatedDate

4/18/2013

ImageNews

ShowImage

Yes

ShowDescription

Yes

SourceNews

 

AuthorNews

Phạm Thị Thu Hà

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

968

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/11/2024 2:14 AM by System Account