Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Học bổng, tài trợ dự án, hội thảo quốc tế và một số tổ chức Quốc tế về Nhân học

Title

Học bổng, tài trợ dự án, hội thảo quốc tế và một số tổ chức Quốc tế về Nhân học

DescriptionNews

Trang web dưới đây giới thiệu nguồn học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ và tài trợ nghiên cứu cho ngành Dân tộc học/Nhân học nói riêng và các một số ngành khoa học khác năm 2013.

ContentNews

http://www.scholarships-2013.com/tag/anthropology/

 

Để biết thông tin chi tiết về Hội thảo Thường niên của Hội Nhân học Canada năm 2013, xem nội dung cụ thể ở trang web dưới đây:

http://www.cas-sca.ca/conference/upcoming-conference/2013-conference

 

Xem các đường link dưới đây để biết thêm thông tin về một số tổ chức quốc tế về Nhân học:

Hội Nhân học Hoa Kì: http://www.aaanet.org/

Hội Nhân học Canada: http://www.cas-sca.ca/

Hiệp hội Nhân học Châu Âu: http://eaa.elte.hu/

Hội Nhân học Úc: http://www.aas.asn.au/

Hội Nhân học Xã hội Anh và Khối Thịnh vượng: http://www.theasa.org/

Hiệp hội Nhân học Ứng dụng: http://www.sfaa.net/

CreatedDate

5/2/2013

ImageNews

 

ShowImage

No

ShowDescription

Yes

SourceNews

 

AuthorNews

 

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

753

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 5/2/2013 9:21 AM by admin_viendantochoc
Last modified at 4/7/2024 1:01 PM by System Account