Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa “Nghiên cứu một số nét biến đổi văn hóa người Tày tại Lạng Sơn trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội”

Title

Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa “Nghiên cứu một số nét biến đổi văn hóa người Tày tại Lạng Sơn trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội”

DescriptionNews

Ngày 4 tháng 8 năm 2012, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa cấp học viện cho nghiên cứu sinh Bế Văn Hậu với đề tài: “Nghiên cứu một số nét biến đổi văn hóa người Tày tại Lạng Sơn trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội” do GS.TS Hoàng Nam và PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Nga hướng dẫn. Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung luận án được chia thành 4 chương:

ContentNews

Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài

Chương 2: Biến đổi văn hóa vật chất

Chương 3: Biến đổi văn hóa tinh thần

Chương 4: Biến đổi văn hóa -  xã hội

Đây là một công trình nghiên cứu được đầu tư công phu, có sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa hai phương pháp nghiên cứu: phương pháp xã hội học và phương pháp điền dã dân tộc học. Những kết quả nghiên cứu của luận án giúp cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách ở tỉnh Lạng Sơn có những thông tin khoa học để xây dựng luận cứ cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là với cộng đồng dân tộc Tày trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng chấm luận án đánh giá cao những đóng góp có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn của luận án, đồng thời đề nghị Học viện Khoa học xã hội cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.

CreatedDate

9/28/2012

ImageNews

 

ShowImage

No

ShowDescription

No

SourceNews

 

AuthorNews

 

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

705

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/7/2024 11:34 PM by System Account