Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Thư mời viết bài tham dự Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012

Title

Thư mời viết bài tham dự Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012

DescriptionNews

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 của Viện Dân tộc học dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng giữa tháng 12. Hội nghị năm nay có chủ đề: “Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam (1980 – 2012): Vấn đề chung và những nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Việt – Mường, Tày – Thái và Ka đai”.

ContentNews

Đây là Hội nghị đầu tiên thuộc Chương trình tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học của Viện Dân tộc học từ năm 2012 - 2014, về vấn đề Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam. Sau Hội nghị của năm 2012, Hội nghị của năm 2013 và 2014 sẽ tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu về tộc người của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông – Dao, Hán – Tạng, Mã Lai – Đa đảo và Môn – Khơ-me. Mục đích của Chương trình là nhằm tổng kết, đánh giá và trình bày những nghiên cứu mới liên quan đến vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam kể từ sau năm 1979 – năm công bố bản Danh mục thành phần các dân tộc ở nước ta đến nay; qua đó, thấy được thành tựu, hạn chế và đề ra phương hướng, kế hoạch cho nghiên cứu vấn đề này trong thời gian tới; góp phần phát triển hướng nghiên cứu cơ bản của Dân tộc học/Nhân học Việt Nam. Nội dung của Chương trình là tìm hiểu những vấn đề lý thuyết về tộc người; xem xét toàn diện về vấn đề tộc người, trong đó tập trung vào các khía cạnh: quá trình tộc người (quá trình phát triển nội tại và biến đổi của tộc người), quan hệ tộc người và bản sắc văn hóa tộc người.

   Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 sẽ tập trung vào những lý thuyết nghiên cứu về tộc người; những tổng kết, đánh giá về vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam kể từ năm 1980 đến nay. Đồng thời, Hội nghị còn quan tâm tới những nghiên cứu về tộc người liên quan đến các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Việt – Mường, Tày – Thái và Ka đai kể từ năm 1980 đến nay, như sự phát triển và biến đổi kinh tế-xã hội; quan hệ dân tộc (quan hệ nội tộc người, giữa các dân tộc thiểu số, giữa dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, quan hệ dân tộc xuyên biên giới); bản sắc văn hóa tộc người… dưới tác động của chính sách dân tộc, kinh tế thị trường, của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa.

  Để góp phần cho sự thành công của Hội nghị, Viện Dân tộc học trân trọng kính mời………………………………………………...……………….. viết bài tham gia Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012, hạn gửi bài cuối cùng là ngày 30 tháng 11 năm 2012.

   Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, các báo cáo xin được gửi đến địa chỉ:

   Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

   Viện Dân tộc học

   Viện Khoa học xã hội Việt Nam

   Tầng 10, tòa nhà A, số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

   Email: qlkh@viendantochoc.org.vn

   Website:http://viendantochoc.org.vn

   Điện thoại : 0982 585 315 (Ths. Hoàng Thị Lê Thảo)

 

   Xin trân trọng cảm ơn!

CreatedDate

6/2/2012

ImageNews

 

ShowImage

No

ShowDescription

No

SourceNews

 

AuthorNews

 

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

879

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/13/2024 3:23 AM by System Account