Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng” (25/10/2023)

Ngày 23/10/2023, được sự tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án: Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng do TS. Bùi Thị Bích Lan làm chủ nhiệm.

 

Sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Dân tộc giàu” – quan điểm, cách nhìn và một số thực tiễn về tộc người Brâu ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum (18/10/2023)

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Dân tộc giàu” – quan điểm, cách nhìn và một số thực tiễn về tộc người Brâu ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum do TS. Nguyễn Thị Tám trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo cán bộ,  nhà nghiên cứu Viện Dân tộc học tham dự.

Sinh hoạt khoa học: Một số vấn đề về tộc người ở ven biển và hải đảo Việt Nam (02/10/2023)

Ngày 02 tháng 10 năm 2023, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề về tộc người ở ven biển và hải đảo Việt Nam”. Buổi sinh hoạt khoa học đã tập trung thảo luận 2 báo cáo: “Khái luận về tộc người với biển đảo ở Việt Nam” do PGS.TS. Vương Xuân Tình trình bày, và “Một số vấn đề về phát triển của các nhóm tộc người - tôn giáo ở ven biển, hải đảo Việt Nam” do TS. Trần Minh Hằng trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Dân tộc học/nhân học, các cán bộ, nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện Dân tộc học tham dự.

 

Sinh hoạt khoa học với chủ đề: Môi trường sông Năng và sinh kế người Dao ở xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (28/08/2023)

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: Môi trường sông Năng và sinh kế người Dao ở xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn do ThS. Lý Cẩm Tú trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo cán bộ, các nhà nghiên cứu Viện Dân tộc học tham dự.

 

Hội thảo khoa học với chủ đề “Văn hóa của tộc người Brâu ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum hiện nay - thực trạng biến đổi và giải pháp bảo tồn” (25/08/2023)

Ngày 24/08/2023, được sự cho phép của Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng sự tài trợ của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF), Đoàn công tác của Viện Dân tộc học đã phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Văn hóa của tộc người Brâu ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum hiện nay - thực trạng biến đổi và giải pháp bảo tồn”.

 

Các tin đã đưa ngày: