Hội nghị Dân tộc học Quốc gia thường niên năm 2023: “Một số vấn đề mới về dân tộc ở nước ta hiện nay” (04/12/2023)

Thực hiện chương trình tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học thường niên, được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và sự tài trợ một phần kinh phí của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup, ngày 28 tháng 11 năm 2023, Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội nghị Dân tộc học Quốc gia thường niên năm 2023 với chủ đề: Một số vấn đề mới về dân tộc ở nước ta hiện nay”.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng” (25/10/2023)

Ngày 23/10/2023, được sự tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án: Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng do TS. Bùi Thị Bích Lan làm chủ nhiệm.

 

Sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Dân tộc giàu” – quan điểm, cách nhìn và một số thực tiễn về tộc người Brâu ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum (18/10/2023)

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Dân tộc giàu” – quan điểm, cách nhìn và một số thực tiễn về tộc người Brâu ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum do TS. Nguyễn Thị Tám trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo cán bộ,  nhà nghiên cứu Viện Dân tộc học tham dự.

Sinh hoạt khoa học: Một số vấn đề về tộc người ở ven biển và hải đảo Việt Nam (02/10/2023)

Ngày 02 tháng 10 năm 2023, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề về tộc người ở ven biển và hải đảo Việt Nam”. Buổi sinh hoạt khoa học đã tập trung thảo luận 2 báo cáo: “Khái luận về tộc người với biển đảo ở Việt Nam” do PGS.TS. Vương Xuân Tình trình bày, và “Một số vấn đề về phát triển của các nhóm tộc người - tôn giáo ở ven biển, hải đảo Việt Nam” do TS. Trần Minh Hằng trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Dân tộc học/nhân học, các cán bộ, nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện Dân tộc học tham dự.

 

Các tin đã đưa ngày: