Sinh hoạt khoa học: Thách thức trong việc phát triển lâm sản ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (20/09/2022)

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Thách thức trong việc phát triển lâm sản ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai” do TS. Nguyễn Công Thảo trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo cán bộ, các nhà nghiên cứu Viện Dân tộc học tham dự.

Sinh hoạt khoa học: Sinh kế của người Hoa ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (20/09/2022)

Ngày 20 tháng 09 năm 2022, Viện Dân tộc học tổ chức tọa đàm khoa học về Sinh kế của người Hoa ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do ThS. Lê Ngọc Huynh trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo cán bộ, các nhà nghiên cứu Viện Dân tộc học tham dự.

Sinh hoạt khoa học: Một số động thái di cư lao động của người Tày, Nùng ở vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trước và trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (19/09/2022)

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Một số động thái di cư lao động của người Tày, Nùng ở vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trước và trong bối cảnh đại dịch Covid – 19” do ThS. Vũ Đình Mười trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo cán bộ, các nhà nghiên cứu Viện Dân tộc học tham dự.

Sinh hoạt khoa học: Ảnh hưởng văn hóa của một số tộc người ở Trung Quốc đến người Nùng và người Hmông ở tỉnh biên giới Cao Bằng (19/09/2022)

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Ảnh hưởng văn hóa của một số tộc người ở Trung Quốc đến người Nùng và người Hmông ở tỉnh biên giới Cao Bằng” do TS. Trần Thị Mai Lan trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo cán bộ, các nhà nghiên cứu Viện Dân tộc học tham dự.

Thuyết trình khoa học với chủ đề: “Di cư học và Nhân học về di cư” (16/06/2022)

Nhận lời mời của Lãnh đạo Viện Dân tộc học, sáng ngày 16 tháng 6 năm 2022, PGS.TS. Nguyễn Văn Chính – Khoa Nhân học,  Đại học Khoa học xã  hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, đã có buổi thuyết trình khoa học với chủ đề: “Di cư học và Nhân học về di cư”. Buổi tọa đàm đã thu hút sự tham dự đông đảo cán bộ Viện, các nhà nghiên cứu và các giảng viên đại học.

Các tin đã đưa ngày: