Sinh hoạt khoa học với chủ đề: Ẩm thực hiện nay của người Nùng Cháo ở xã biên giới Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

28/07/2023

Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2023, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: Ẩm thực hiện nay của người Nùng Cháo ở xã biên giới Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn do ThS. Lê Thị Hường trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo cán bộ, các nhà nghiên cứu Viện Dân tộc học tham dự.

Qua phần trình bày, tác giả đã làm rõ 03 vấn đề chính, gồm: Ẩm thực hiện nay của người Nùng Cháo (các món ăn trong ngày thường và ngày lễ tết); Cách ứng xử và một số kiêng kỵ trong ăn uống; Một số yếu tố tác động đến ẩm thực của người Nùng Cháo ở xã Bảo Lâm. Qua quá trình nghiên cứu tổng quan tài liệu cũng như nghiên cứu thực địa, tác giả chỉ ra những tác động khiến cho văn hóa ẩm thực của người Nùng Cháo có nhiều biến đổi so với trước đây. Cụ thể là tác động từ nền kinh tế thị trường, từ việc giao lưu văn hóa với người Kinh và với người Choang (Trung Quốc). Thêm vào đó, quá trình xen cư, cộng cư lâu dài với người Tày trên địa bàn xã cũng khiến cho văn hóa của hai tộc người này, trong đó có ẩm thực chịu tác động qua lại khá mạnh mẽ.

Theo tác giả, hiện nay nhiều món ăn truyền thống của người Nùng Cháo không còn được lưu giữ. Vì vậy, theo tác giả, chính quyền địa phương nên có kế hoạch tuyên truyền để người dân hiểu rõ các giá trị văn hóa ẩm thực của tộc người mình; phối hợp với người dân thường xuyên tổ chức những cuộc thi nấu ăn để qua đó, lớp trẻ nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy, đồng thời, đó cũng là cơ hội để giới thiệu những món ăn truyền thống của người Nùng Cháo tới đông đảo người dân trong vùng,

 


Viện Dân tộc học

Viện Dân tộc học


Các tin đã đưa ngày: