Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”

25/10/2023

Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”

Ngày 23/10/2023, được sự tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án: Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng do TS. Bùi Thị Bích Lan làm chủ nhiệm.

 

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của hơn 70 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ nghiên cứu của Viện Dân tộc học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các giảng viên đến từ các Viện nghiên cứu chuyên ngành và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực dân tộc học/nhân học, văn hóa học, bảo tàng học, du lịch học,…

Phát biểu khai mạc Hội thảo của TS. Bùi Thị Bích Lan

Hội thảo đã nhận được 24 tham luận, trong đó có 08 tham luận được lựa chọn trình bày. Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo tập trung vào việc đánh giá chính sách bảo tồn, phát triển nghề thủ công, chính sách phát triển du lịch và chính sách bảo tồn, phát triển nghề thủ công gắn với du lịch ở tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua; đánh giá thực trạng, cơ hội và thách thức trong bảo tồn và phát triển làng nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Từ đó, đề xuất quan điểm, giải pháp và mô hình về bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất. Những kiến nghị, giải pháp và mô hình của Dự án là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch ở Việt Nam nói chung, ngành văn hóa, du lịch tỉnh Cao Bằng và Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng nói riêng tham khảo trong việc xây dựng định hướng và kế hoạch phát triển ngành văn hóa, du lịch; trong việc quản lí, kiểm tra hoạt động bảo tồn, khai thác văn hóa trong phát triển du lịch.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Bùi Thị Bích Lan đã gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Viện Dân tộc học, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup và các quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã phối hợp, hỗ trợ, đồng hành và chia sẻ những ý kiến quý báu tại Hội thảo. TS. Bùi Thị Bích Lan mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về chủ đề Hội thảo để hoàn thiện hơn những sản phẩm và nội dung nghiên cứu của Dự án trong thời gian tới.

 

Một số hình ảnh trong Hội thảo


Viện Dân tộc học


Các tin đã đưa ngày: