Sinh hoạt Chi bộ: Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, trang thiết bị của cơ quan gắn với thực hiện phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm và một số công tác khác

08/07/2021

Sinh hoạt Chi bộ: Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, trang thiết bị của cơ quan gắn với thực hiện phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm và một số công tác khác

Căn cứ vào chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021 của Chi ủy Viện Dân tộc học, thực hiện quyết định số 38-QĐ/CU ngày 1/6/2021 với nội dung là kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, trang thiết bị của cơ quan gắn với thực hiện phòng chống lãng phí thực hành tiết kiệm, sáng ngày 5/7/2021, Chi bộ Viện Dân tộc học đã tổ chức cuộc họp chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát năm 2021 và một số công tác khác với sự tham dự của toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Dân tộc học, các trưởng phòng, phó trưởng phòng không phải là đảng viên.

 

 

Trước khi bắt đầu phiên làm việc chính về công tác kiểm tra, giám sát, PGS. TS. Nguyễn Văn Minh - Bí thư, Viện trưởng Viện Dân tộc học đã thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trang trọng trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tới PGS. TS Vương Xuân Tình cùng lời chúc mừng và tri ân những đóng góp của PGS trong chặng đường vừa qua. Đồng thời, trong không khí tươi vui đó, đồng chí Bí thư, Viện trưởng cũng trao tặng bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội cho PGS.TS. Bùi Văn Đạo - Chủ nhiệm đề tài Cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc năm 2020 và TS. Bùi Thị Bích Lan - đại diện nhóm chủ nhiệm đề tài Cấp Bộ đạt loại xuất sắc năm 2020. Qua đây, đồng chí Bí thư, Viện trưởng cũng gửi lời cảm ơn, ghi nhận những thành tích đóng góp của các đồng chí đảng viên, các nhà nghiên cứu trên đối với thành tích chung của Viện trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2020.

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh - Bí thư, Viện trưởng Viện Dân tộc học trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tới PGS. TS Vương Xuân Tình

Tiếp đó, buổi làm việc chuyển sang nội dung chính về công tác kiểm tra giám sát do đồng chí TS. Bùi Thị Bích Lan - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát chủ trì. Thành phần được kiểm tra gồm 03 đồng chí đảng viên là công chức, viên chức phụ trách công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản, trang thiết bị của Viện, cụ thể: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Bí thư, Viện trưởng phụ trách chỉ đạo công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản và trang thiết bị của cơ quan gắn với thực hiện phòng chống lãng phí thực hành tiết kiệm; ThS. Trần Thu Hiếu - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính phụ trách công tác quản lý tài sản, trang thiết bị của cơ quan; và đồng chí Trần Thị Mai Hoa - Phụ trách kế toán.

Sau khi nghe 03 đồng chí đảng viên được kiểm tra trình bày báo cáo về những công tác do mình phụ trách liên quan tới quản lý sử dụng tài chính, tài sản và trang thiết bị của cơ quan, các đồng chí tham dự cuộc họp đã phát biểu ý kiến đóng góp cho báo cáo kiểm điểm của từng đồng chí về quá trình thực nhiệm vụ được giao. Theo đó, đồng chí Bùi Thị Bích Lan - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng đoàn kiểm tra đã tổng hợp các ý kiến của các đồng chí tham dự và đưa kết luận cho buổi kiểm tra, giám sát như sau:

Thứ nhất, tất cả các ý kiến đều nhất trí với bản báo cáo kiểm điểm của 03 đồng chí được kiểm tra, xem đây là những bản đánh giá mang tính khách quan, trung thực, thẳng thắn thể hiện rõ tinh thần phê bình và tự phê bình. Thứ hai, cả 03 đồng chí đều có tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống tốt, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên; Thứ ba, về việc quản lý và mua sắm và sử dụng tài sản của cơ quan gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 tức là từ tháng 6/2020 đến nay, các ý kiến thảo luận đều cho rằng công tác sử dụng tài chính tài sản và trang thiết bị của cơ quan tiếp tục đảm bảo sự thông suốt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu hoạt động của cơ qua; đảm bảo quy định của Nhà nước và nguồn kinh phí được phê duyệt; cơ sở vật chất, nhất là trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu ngày càng được quản lý và sử dụng hiệu quả, tạo điều kiện để cán bộ viên chức, cán bộ nghiên cứu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các ý kiến đều đánh giá cao việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của 03 đồng chí trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao nhất là của đồng chí Bí thư, Viện trưởng. Điều này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội sẽ cắt giảm kinh phí thường xuyên hiện nay của các đơn vị để phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

Công tác lập, quản lý, lưu giữ hồ sơ tài sản, khấu hao tài sản cũng đều được thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành của nhà nước và của Viện Hàn lâm trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt là chống thất thoát, lãng phí. Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, Viện tích cực thực hiện triệt để tiết kiệm chi tiêu đối với công tác thường xuyên, đồng thời khuyến khích ý thức tiết kiệm và chủ động hoàn thành công việc được giao theo đúng yêu cầu của cơ quan. Mặc dù cơ chế quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước có những thay đổi cơ bản khiến công tác tài chính của Viện cần có những điều chỉnh kịp thời nhưng bộ phận tài chính kế toán luôn cố gắng học hỏi để hoàn thành tốt các công việc được giao theo đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, các đồng chí tham dự cuộc họp cũng mong muốn việc thực hành tiết kiệm sẽ tiếp tục được phát huy theo hướng tích cực, công tác tài chính kế toán sẽ sớm khắc phục được những hạn chế như những góp ý của Ban Thanh tra nhân dân đưa ra trong đợt kiểm tra thường niên gần đây; đồng thời mong muốn các đồng chí liên quan sẽ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kế toán để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm tới.

Cuối cùng, 100% các đồng chí tham dự cuộc họp đã biểu quyết đồng ý thông qua kết luận của đoàn kiểm tra được đồng chí Phó bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra đưa ra về 03 đồng chí được kiểm tra, đánh giá. Thay mặt các đồng chí được báo cáo kiểm tra, giám sát đợt này, đồng chí Bí thư, Viện trưởng đã phát biểu bày tỏ lời cảm ơn với những góp ý chân thành, thẳng thắn và khẳng định các đồng chí được kiểm tra trong đợt này sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo theo đúng quy định.

Một số hình ảnh trong buổi họp:

 


Lê Nguyễn


Các tin đã đưa ngày: