Đại hội Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2020-2025

18/06/2020

Đại hội Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2020-2025

Hòa chung không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam kế hoạch số 1308-KH/ĐU ngày 7/2/2020 của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về kế hoạch Đại hội Đảng bộ, chi bộ các cấp trong Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH VN tiến tới Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan trung ương lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ngày 16/6/2020 Đại hội Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Cường – Uỷ viên BCH Đảng bộ, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phụ trách trực tiếp Viện Dân tộc học; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga – đại diện Văn phòng Đảng uỷ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Đồng thời, Đại hội có sự tham dự đông đủ của 29/29 đảng viên được triệu tập, cùng đại diện BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện Dân tộc học.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Uỷ viên BCH Đảng bộ, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga - đại diện Văn phòng Đảng uỷ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (giữa ảnh)

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Chi Bộ, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học đã nhấn mạnh nhiệm vụ của Đại hội lần này là: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cấp uỷ, bí thư và phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo Chi bộ thự hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội của Đảng uỷ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Chi Bộ,

Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học

Tiếp đó, Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày các bản dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho việc hoàn thiện các bản dự thảo trên. Các ý kiến đóng góp đều khẳng định với trách nhiệm của người đảng viên trong Chi bộ, với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ Viện Dân tộc học trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua các đồng chí trong Cấp ủy đã luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sử dụng trí tuệ tập thể, tính dân chủ, phát huy vai trò chỉ đạo của mình, đưa ra các đường hướng chiến lược phù hợp, tận dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có của cơ quan để Viện Dân tộc học luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích đáng kể trên nhiều mặt công tác, đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học, xuất bản. Đồng thời, qua báo cáo, Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm cần kịp thời khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Kết quả 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua các Báo cáo Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các vị đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Uỷ viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phụ trách trực tiếp Viện Dân tộc học đã phát biểu những ý kiến ghi nhận kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 và những ý kiến chỉ đạo quý báu để Đại hội Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Theo đó, Đại hội và Chi bộ xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Cường để hoàn thiện các Báo cáo của Đại hội, trong đó nhấn mạnh các nội dung: Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường tính dân chủ, sáng tạo, nghiêm túc trong cơ quan; thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lực lượng tiên phong, nòng cốt,  trung tâm đoàn kết của Viện; xây dựng tổ chức và năng lực khoa học của Viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, mà trọng tâm là hoàn thành các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học được giao đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; giữ vững về số lượng công trình xuất bản đồng thời đẩy mạnh công bố các công trình có chất lượng ở trong nước và bài tạp chí có uy tín quốc tế; tăng cường chất lượng tư vấn chính sách; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Viện và cho ngành.

 

Phát biẻu của đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Uỷ viên BCH Đảng bộ, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Chi uỷ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí: Nguyễn Văn Minh, Bùi Thị Bích Lan, Nguyễn Thẩm Thu Hà, Phạm Quang Linh và Phạm Thị Cẩm Vân. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Minh giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Bùi Thị Bích Lan giữ chức vụ Phó Bí thư. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đại biểu chính thức là các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Bình, Lê Minh Anh, Nguyễn Thẩm Thu Hà, Bùi Thị Bích Lan, Phạm Quang Linh và 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Phạm Thị Cẩm Vân.

 

05 đồng chí Chi uỷ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2020-2025 

Trong phiên họp biểu chiều ngày 16/6/2020, Đại hội tiếp tuc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên tinh thần xây dựng, thiết thực, phù hợp trên cương vị công tác. Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2020-2025.

Bế mạc Đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch và Chi uỷ nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Văn Minh đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; tới toàn thể Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua đã luôn nêu cao tình thần đoàn kết, tạo nên sức mạnh tập thể, là nền tảng vững chắc cho những thành tích Chi bộ nói riêng và Viện Dân tộc học nói chung đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng khẳng định, với tinh thần quyết tâm, toàn thể cán bộ, đảng viên Viện Dân tộc học sẽ phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Phát biểu của Đồng chí Nguyên Văn Minh - thay mặt chi uỷ Viện Dân tộc học

 

Một số hình ảnh trong Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: