Viện Dân tộc học và Bảo tàng Dân tộc học xây dựng quan hệ hợp tác

15/11/2012

Viện Dân tộc học và Bảo tàng Dân tộc học xây dựng quan hệ hợp tác Ngày 23 tháng 8 năm 2012, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, lãnh đạo Viện Dân tộc học và lãnh đạo Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã có buổi trao đổi về việc xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan.

Ngày 23 tháng 8 năm 2012, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, lãnh đạo Viện Dân tộc học và lãnh đạo Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã có buổi trao đổi về việc xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan. Tiếp đó, trên cơ sở cùng có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến vấn đề tộc người ở Việt Nam và trên thế giới, cùng thuộc cơ quan chủ quản là Viện Khoa học xã hội Việt Nam, lãnh đạo hai cơ quan đã ký kết bản ghi nhớ về xây dựng quan hệ hợp tác giữa Viện Dân tộc học và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vào ngày 2 tháng 10 năm 2012. Việc hợp tác được thực hiện trên các lĩnh vực chủ yếu sau:

  1. Nghiên cứu về các tộc người ở Việt Nam và các nước khác
  2. Sưu tầm hiện vật của các tộc người ở Việt Nam và các nước khác
  3. Tổ chức trưng bày các chuyên đề
  4. Tổ chức hội thảo
  5. Trao đổi thông tin, tư liệu
  6. Xuất bản.

Cũng nhân dịp này, tập thể cán bộ Viện Dân tộc học đã đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thăm quan và được nghe giới thiệu về trưng bày “Trở thành đàn ông: Lễ thành đinh và hội kín của người Bamana ở Maili”.

 


Nùng A Thảo


Các tin đã đưa ngày: